การตลาดและนวัตกรรม

ความมุ่งมั่นอันแรงกล้าในการสร้างแบรนด์ระดับโลกคือส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดสำหรับทีมฝ่ายการตลาดของเรา เราส่งต่อความมุ่งมั่นนี้ผ่านความหิวกระหายใคร่รู้และกรอบความคิดทางนวัตกรรม เพื่อเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ เราเป็นนักวางกลยุทธ์ นักคิดสร้างสรรค์ และนักวางแผนที่พยายามเสริมสร้างและสร้างความสุขให้กับโลกใบนี้ผ่านอาหารและแบรนด์ที่มีความสำคัญ

การตลาดและนวัตกรรม

ความมุ่งมั่นอันแรงกล้าในการสร้างแบรนด์ระดับโลกคือส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดสำหรับทีมฝ่ายการตลาดของเรา เราส่งต่อความมุ่งมั่นนี้ผ่านความหิวกระหายใคร่รู้และกรอบความคิดทางนวัตกรรม เพื่อเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ เราเป็นนักวางกลยุทธ์ นักคิดสร้างสรรค์ และนักวางแผนที่พยายามเสริมสร้างและสร้างความสุขให้กับโลกใบนี้ผ่านอาหารและแบรนด์ที่มีความสำคัญ

การตลาดและนวัตกรรม

ความมุ่งมั่นอันแรงกล้าในการสร้างแบรนด์ระดับโลกคือส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดสำหรับทีมฝ่ายการตลาดของเรา เราส่งต่อความมุ่งมั่นนี้ผ่านความหิวกระหายใคร่รู้และกรอบความคิดทางนวัตกรรม เพื่อเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ เราเป็นนักวางกลยุทธ์ นักคิดสร้างสรรค์ และนักวางแผนที่พยายามเสริมสร้างและสร้างความสุขให้กับโลกใบนี้ผ่านอาหารและแบรนด์ที่มีความสำคัญ

ผลการค้นหาสำหรับ "". หน้า 1 จาก 1, ผลลัพธ์ 1 ถึง 1 จาก 1
ตำแหน่ง แผนก ตำแหน่งที่ตั้ง
Branding Director, AMEA snacks
Branding Director, AMEA snacks Marketing/ Innovation Singapore, SG, 307685
Marketing/ Innovation Singapore, SG, 307685